Dịch Vụ thay thế Ipad

Dịch Vụ thay thế Ipad

Dịch Vụ thay thế Ipad

Dịch Vụ thay thế Ipad

Dịch Vụ thay thế Ipad
Dịch Vụ thay thế Ipad

Dịch Vụ thay thế Ipad

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY THẾ IPAD

TẤT CẢ MỨC GIÁ ĐỀU ĐƯỢC NIÊM YẾT. KHÔNG GIẢM KỂ CẢ KHÁCH VIP

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPAD 2 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH

1.100.000đ

Bao test

3 giờ

2

MẶT KÍNH ( CẢM ỨNG)

350.000đ

7 ngày cảm ứng

3 giờ

3

PIN

400.000đ

3 tháng

3 giờ

4

CHUÔNG /LOA

HẾT HÀNG

HẾT HÀNG

HẾT HÀNG

5

DÂY HOME

200.000đ

3 tháng

3 giờ

6

DÂY NGUỒN

200.000đ

3 tháng

3 giờ

7

JACK ĐUÔI XẠC

250.000đ

3 tháng

3 giờ

8

CAMERA TRƯỚC/ MÍC VIDEO

200.000đ

3 tháng

3 giờ

9

CAMERA SAU

200.000đ

3 tháng

3 giờ

10

JACK TAI NGHE

200.000đ

3 tháng

3 giờ

11

VỎ

750.000đ

Bao test

3 giờ

12

 WIFI

//

3 tháng

3 giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPAD 3 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH

1.100.000đ

Bao test

3 giờ

2

MẶT KÍNH ( CẢM ỨNG)

400.000đ

7 ngày cảm ứng

3 giờ

3

PIN

400.000đ

3 tháng

3 giờ

4

CHUÔNG /LOA

HẾT HÀNG

HẾT HÀNG

HẾT HÀNG

5

DÂY HOME

200.000đ

3 tháng

3 giờ

6

DÂY NGUỒN

200.000đ

3 tháng

3 giờ

7

JACK ĐUÔI XẠC

250.000đ

3 tháng

3 giờ

8

CAMERA TRƯỚC/ MÍC VIDEO

200.000đ

3 tháng

3 giờ

9

CAMERA SAU

200.000đ

3 tháng

3 giờ

10

JACK TAI NGHE

250.000đ

3 tháng

3 giờ

11

VỎ

900.000đ

Bao test

3 giờ

12

 WIFI

//

3 tháng

3 giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPAD 4 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH

1.300.000đ

Bao test

3 giờ

2

MẶT KÍNH ( CẢM ỨNG)

400.000đ

7 ngày cảm ứng

3 giờ

3

PIN

400.000đ

3 tháng

3 giờ

4

CHUÔNG /LOA

HẾT HÀNG

HẾT HÀNG

HẾT HÀNG

5

DÂY HOME

200.000đ

3 tháng

3 giờ

6

DÂY NGUỒN

200.000đ

3 tháng

3 giờ

7

JACK ĐUÔI XẠC

300.000đ

3 tháng

3 giờ

8

CAMERA TRƯỚC/ MÍC VIDEO

250.000đ

3 tháng

3 giờ

9

CAMERA SAU

250.000đ

3 tháng

3 giờ

10

JACK TAI NGHE

250.000đ

3 tháng

3 giờ

11

VỎ

900.000đ

Bao test

3 giờ

12

 WIFI

//

3 tháng

3 giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPAD MINI1 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH

950.000đ

Bao test

3 giờ

2

MẶT KÍNH ( CẢM ỨNG)

500.000đ

7 ngày cảm ứng

3 giờ

3

PIN

350.000đ

3 tháng

3 giờ

4

CHUÔNG /LOA

HẾT HÀNG

HẾT HÀNG

HẾT HÀNG

5

DÂY HOME

//

3 tháng

3 giờ

6

DÂY NGUỒN

200.000đ

3 tháng

3 giờ

7

JACK ĐUÔI XẠC

400.000đ

3 tháng

3 giờ

8

CAMERA TRƯỚC/ MÍC VIDEO

250.000đ

3 tháng

3 giờ

9

CAMERA SAU

250.000đ

3 tháng

3 giờ

10

JACK TAI NGHE

250.000đ

3 tháng

3 giờ

11

VỎ

800.000đ

Bao test

3 giờ

12

 WIFI

//

3 tháng

3 giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPAD MINI 2 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH

1.500.000đ

Bao test

3 giờ

2

MẶT KÍNH ( CẢM ỨNG)

500.000đ

7 ngày cảm ứng

3 giờ

3

PIN

400.000đ

3 tháng

3 giờ

4

CHUÔNG /LOA

300.000đ

3 tháng

3 giờ

5

DÂY HOME

//

3 tháng

3 giờ

6

DÂY NGUỒN

200.000đ

3 tháng

3 giờ

7

JACK ĐUÔI XẠC

400.000đ

3 tháng

3 giờ

8

CAMERA TRƯỚC/ MÍC VIDEO

250.000đ

3 tháng

3 giờ

9

CAMERA SAU

250.000đ

3 tháng

3 giờ

10

JACK TAI NGHE

250.000đ

3 tháng

3 giờ

11

VỎ

900.000đ

Bao test

3 giờ

12

 WIFI

//

3 tháng

3 giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPAD MINI 3 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH

1.500.000đ

Bao test

3 giờ

2

MẶT KÍNH ( CẢM ỨNG)

600.000đ

7 ngày cảm ứng

3 giờ

3

PIN

400.000đ

3 tháng

3 giờ

4

CHUÔNG /LOA

300.000đ

3 tháng

3 giờ

5

DÂY HOME

350.000đ

3 tháng

3 giờ

6

DÂY NGUỒN

350.000đ

3 tháng

3 giờ

7

JACK ĐUÔI XẠC

450.000đ

3 tháng

3 giờ

8

CAMERA TRƯỚC/ MÍC VIDEO

250.000đ

3 tháng

3 giờ

9

CAMERA SAU

250.000đ

3 tháng

3 giờ

10

JACK TAI NGHE

350.000đ

3 tháng

3 giờ

11

VỎ

1.200.000đ

Bao test

3 giờ

12

 WIFI

//

3 tháng

3 giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPAD MINI 4 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH

2.800.000đ

Bao test

3 giờ

2

MẶT KÍNH ( CẢM ỨNG)

1.300.000đ

7 ngày cảm ứng

3 giờ

3

PIN

500.000đ

3 tháng

3 giờ

4

CHUÔNG /LOA

300.000đ

3 tháng

3 giờ

5

DÂY HOME

400.000đ

3 tháng

3 giờ

6

DÂY NGUỒN

500.000đ

3 tháng

3 giờ

7

JACK ĐUÔI XẠC

500.000đ

3 tháng

3 giờ

8

CAMERA TRƯỚC/ MÍC VIDEO

500.000đ

3 tháng

3 giờ

9

CAMERA SAU

450.000đ

3 tháng

3 giờ

10

JACK TAI NGHE

500.000đ

3 tháng

3 giờ

11

VỎ

1.400.000đ

Bao test

3 giờ

12

 WIFI

//

3 tháng

3 giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPAD AIR1 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH

1.900.000đ

Bao test

3 giờ

2

MẶT KÍNH ( CẢM ỨNG)

400.000đ

7 ngày cảm ứng

3 giờ

3

PIN

500.000đ

3 tháng

3 giờ

4

CHUÔNG /LOA

350.000đ

3 tháng

3 giờ

5

DÂY HOME

250.000đ

3 tháng

3 giờ

6

DÂY NGUỒN

300.000đ

3 tháng

3 giờ

7

JACK ĐUÔI XẠC

350.000đ

3 tháng

3 giờ

8

CAMERA TRƯỚC/ MÍC VIDEO

300.000đ

3 tháng

3 giờ

9

CAMERA SAU

300.000đ

3 tháng

3 giờ

10

JACK TAI NGHE

300.000đ

3 tháng

3 giờ

11

VỎ

1.100.000đ

Bao test

3 giờ

12

 WIFI

//

3 tháng

3 giờ

 

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPAD AIR 2 ( ĐÃ BAO GỒM CÔNG THAY )

 

STT

TÊN LINH KIỆN

CHI PHÍ

BẢO HÀNH

THỜI GIAN LÀM

1

MÀN HÌNH

3.400.000đ

Bao test

3 giờ

2

MẶT KÍNH ( CẢM ỨNG)

1.350.000đ

7 ngày cảm ứng

3 giờ

3

PIN

500.000đ

3 tháng

3 giờ

4

CHUÔNG /LOA

400.000đ

3 tháng

3 giờ

5

DÂY HOME

350.000đ

3 tháng

3 giờ

6

DÂY NGUỒN

300.000đ

3 tháng

3 giờ

7

JACK ĐUÔI XẠC

450.000đ

3 tháng

3 giờ

8

CAMERA TRƯỚC/ MÍC VIDEO

400.000đ

3 tháng

3 giờ

9

CAMERA SAU

400.000đ

3 tháng

3 giờ

10

JACK TAI NGHE

400.000đ

3 tháng

3 giờ

11

VỎ

1.400.000đ

Bao test

3 giờ

12

 WIFI

//

3 tháng

3 giờ

 

** QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SỮA CHỮA**

B1: Tiếp nhận máy, kiểm tra tình trạng ngoại hình, test hết chức năng máy báo lại tình trạng và lỗi cho khách hàng , mọi hoạt động test máy tại chỗ trước mặt khách hàng ( thời gian test máy 10-15p)
B2: Tiến hành cho khách hàng ký tên lên main máy ( nếu máy sửa chữa phần cứng)
B3: Nhân viên tiếp nhận sẽ kiểm tra và trả lại các phụ kiện liên quan như ( ốp lưng, bao da,thẻ sim)
B4: Tiến hành giao máy cho kỹ thuật làm

***THỜI GIAN LÀM***
1. Thay thế linh kiện
-Ép kính ( Thay mặt kính) iphone từ dòng iphone  6, 6plus, 6s, 6s plus, 7, 7plus, 8, 8plus ( 45 phút- 1 tiếng)
-Ép kính ( Thay mặt kính) iphone từ dòng iphone X tới dòng 13PM ( 5 - 10 tiếng)
-Ép kính ( Thay mặt kính) dòng Ipad ( 3-5 tiếng ) tùy theo dòng
-Thay thế linh kiện dòng Iphone ( Pin, Màn hình, loa trong, camera, đuôi xạc, dây rung, chuông/loa) đợi lấy liền
-Thay thế linh kiện dòng Ipad  ( 3 tiếng ) tùy theo dòng
2. Sửa chữa phần cứng
- Tùy vào lỗi cửa hàng sẽ báo khoảng thời gian ( thường 1-5 ngày tùy theo lỗi)
3. Chạy phần mềm -chép dữ liệu
-Chạy lại phần mềm hoặc nâng cấp phần mềm phí 100.000đ ( cửa hàng chỉ dữ lại danh bạ)
-Chép dữ liệu , tùy thuộc vào dữ liệu nhiều hay ít sẽ báo khoảng thời gian
Cừa hàng nhận sửa chữa , thay thế từ dòng iphone 6 trở lên, ipad 2 trở lên, apple watch seri3 trở lên. Ngưng sửa chữa các dòng iphone 2, iphone 3, 3gs, 4, 4s, ipad 1, apple watch seri 1.2, ipod

Về chúng tôi

Zalo

0969 11 8888

wechat
wechat
line
line
viber
viber
Zalo
Zalo
facebook
backtop