Dịch vụ sửa chữa phần cứng

Dịch vụ sửa chữa phần cứng

Dịch vụ sửa chữa phần cứng

Dịch vụ sửa chữa phần cứng

Dịch vụ sửa chữa phần cứng
Dịch vụ sửa chữa phần cứng

Dịch vụ sửa chữa phần cứng

BẢNG BÁO GIÁ SỬA PHẦN CỨNG TRÊN MAIN DÒNG IPHONE-IPAD-APPLE WATCH
"TẤT CẢ GIÁ ĐỀU NIÊM YẾT KHÔNG GIẢM KỂ CẢ KHÁCH VIP"

 

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 6

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 300.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 400.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 400.000đ 1-3 tháng
Wifi 400.000đ 1-3 tháng
Xạc 300.000đ 1-3 tháng
Camera 300.000đ 1-3 tháng
Míc 250.000đ 1-3 tháng
Home 200.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 350.000đ 1-3 tháng
Audio 350.000đ 1-3 tháng

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 6 Plus

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 450.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 500.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 500.000đ 1-3 tháng
Wifi 500.000đ 1-3 tháng
Xạc 400.000đ 1-3 tháng
Camera 350.000đ 1-3 tháng
Míc 300.000đ 1-3 tháng
Home 250.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 350.000đ 1-3 tháng
Audio 400.000đ 1-3 tháng

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 6S

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 400.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 500.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 500.000đ 1-3 tháng
Wifi 500.000đ 1-3 tháng
Xạc 400.000đ 1-3 tháng
Camera 350.000đ 1-3 tháng
Míc 300.000đ 1-3 tháng
Home 300.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 400.000đ 1-3 tháng
Audio 400.000đ 1-3 tháng

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 6S Plus

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 500.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 500.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 550.000đ 1-3 tháng
Wifi 550.000đ 1-3 tháng
Xạc 400.000đ 1-3 tháng
Camera 350.000đ 1-3 tháng
Míc 350.000đ 1-3 tháng
Home 300.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 400.000đ 1-3 tháng
Audio 450.000đ 1-3 tháng

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 7

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 500.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 650.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 500.000đ 1-3 tháng
Wifi 650.000đ 1-3 tháng
Xạc 400.000đ 1-3 tháng
Camera 400.000đ 1-3 tháng
Míc 450.000đ 1-3 tháng
Home 450.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 500.000đ 1-3 tháng
Audio 600.000đ 1-3 tháng

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 7 Plus

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 600.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 750.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 600.000đ 1-3 tháng
Wifi 750.000đ 1-3 tháng
Xạc 500.000đ 1-3 tháng
Camera 600.000đ 1-3 tháng
Míc 550.000đ 1-3 tháng
Home 450.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 600.000đ 1-3 tháng
Audio 750.000đ 1-3 tháng

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 8

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 600.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 750.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 600.000đ 1-3 tháng
Wifi 750.000đ 1-3 tháng
Xạc 550.000đ 1-3 tháng
Camera 550.000đ 1-3 tháng
Míc 550.000đ 1-3 tháng
Home 550.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 600.000đ 1-3 tháng
Audio 700.000đ 1-3 tháng

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 8 Plus

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 750.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 900.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 700.000đ 1-3 tháng
Wifi 700.000đ 1-3 tháng
Xạc 750.000đ 1-3 tháng
Camera 700.000đ 1-3 tháng
Míc 600.000đ 1-3 tháng
Home 600.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 600.000đ 1-3 tháng
Audio 800.000đ 1-3 tháng

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE X

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 1.500.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 1.600.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 1.200.000đ 1-3 tháng
Wifi 1.500.000đ 1-3 tháng
Xạc 1.400.000đ 1-3 tháng
Camera 1.200.000đ 1-3 tháng
Míc 1.200.000đ 1-3 tháng
Face Di chuyển 1.500.000đ 1 tháng
Hiển Thị 1.500.000đ 1-3 tháng
Audio 1.500.000đ 1-3 tháng

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE XS

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 1.500.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 1.600.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 1.400.000đ 1-3 tháng
Wifi 1.600.000đ 1-3 tháng
Xạc 1.300.000đ 1-3 tháng
Camera 1.200.000đ 1-3 tháng
Míc 1.300.000đ 1-3 tháng
Face Di chuyển 1.500.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 1.400.000đ 1-3 tháng
Audio 1.500.000đ 1-3 tháng

                               BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE Xs Max

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 1.700.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 1.700.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 1.500.000đ 1-3 tháng
Wifi 1.600.000đ 1-3 tháng
Xạc 1.300.000đ 1-3 tháng
Camera 1.400.000đ 1-3 tháng
Míc 1.400.000đ 1-3 tháng
Face Di chuyển 1.500.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 1.600.000đ 1-3 tháng
Audio 1.600.000đ 1-3 tháng

                             BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 11

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 2.300.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 1.900.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 1.500.000đ 1-3 tháng
Wifi 1.800.000đ 1-3 tháng
Xạc 1.500.000đ 1-3 tháng
Camera 1.800.000đ 1-3 tháng
Míc 1.600.000đ 1-3 tháng
Face Di chuyển 1.800.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 1.700.000đ 1-3 tháng
Audio 1.800.000đ 1-3 tháng

                             BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 11 Pro

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 2.400.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 2.400.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 2.100.000đ 1-3 tháng
Wifi 2.500.000đ 1-3 tháng
Xạc 1.900.000đ 1-3 tháng
Camera 1.900.000đ 1-3 tháng
Míc 1.700.000đ 1-3 tháng
Face Di chuyển 1.800.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 1.800.000đ 1-3 tháng
Audio 2.300.000đ 1-3 tháng

                             BẢNG BÁO GIÁ DÒNG IPHONE 11 Pro Max

TÊN LỖI GIÁ SỬA BẢO HÀNH
Mất Nguồn 2.800.000đ 1-3 tháng
Lỗi sóng 2.900.000đ 1-3 tháng
Cảm Ứng 2.500.000đ 1-3 tháng
Wifi 2.700.000đ 1-3 tháng
Xạc 2.300.000đ 1-3 tháng
Camera 2.200.000đ 1-3 tháng
Míc 2.400.000đ 1-3 tháng
Face Di chuyển 2.200.000đ 1-3 tháng
Hiển Thị 2.500.000đ 1-3 tháng
Audio 2.600.000đ 1-3 tháng

 

Về chúng tôi

Zalo

0969 11 8888

wechat
wechat
line
line
viber
viber
Zalo
Zalo
facebook
backtop